Polityka prywatno┼Ťci

Niniejszy dokument (dalej: "Polityka prywatno┼Ťci") okre┼Ťla zasady, w oparciu o które Grupa Blix Spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Poznaniu (60-529), przy ul. D─ůbrowskiego 79A (dalej: "Grupa Blix"), jako administrator danych (dalej: "Administrator") przetwarza dane osobowe, udost─Öpniane przez u┼╝ytkowników witryn internetowych, aplikacji mobilnych, innego rodzaju oprogramowania, list mailingowych, publikacji o innym charakterze itp., zarz─ůdzanych przez Grup─Ö Blix, oraz w innych przedsi─Öwzi─Öciach, uczestnictwo w których warunkowane jest wyra┼╝aniem zgody na postanowienia niniejszej Polityki prywatno┼Ťci (dalej ┼é─ůcznie jako: "Produkty" oraz pojedynczo jako "Produkt").

Korzystaj─ůc z Produktów, u┼╝ytkownicy mog─ů udost─Öpni─ç nam okre┼Ťlony zestaw informacji dotycz─ůcych nich samych lub urz─ůdze┼ä, za po┼Ťrednictwem których korzystaj─ů z Produktów. Niektóre z pozostawionych w ten sposób informacji mog─ů, samodzielnie lub w po┼é─ůczeniu z innymi informacjami, umo┼╝liwi─ç nam zidentyfikowanie u┼╝ytkownika (w szczególno┼Ťci mog─ů by─ç to informacje takie jak adres email, imi─Ö, nazwisko, numer telefonu, identyfikator urz─ůdzenia). Informacje, na podstawie których mo┼╝liwa jest identyfikacja konkretnej osoby fizycznej, stanowi─ů jej dane osobowe (dalej: "Dane osobowe"). W przypadku, w którym u┼╝ytkownik udost─Öpni nam swoje Dane osobowe, jako ich Administrator przetwarza─ç b─Ödziemy je na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszej Polityce prywatno┼Ťci.

Aby móc ┼Ťwiadczy─ç us┼éugi w ramach naszych Produktów, musimy zebra─ç pewien zakres informacji o naszych u┼╝ytkownikach. Pozwala nam to oferowa─ç mo┼╝liwie najbardziej dopasowane i najmniej nachalne reklamy, a tak┼╝e wy┼Ťwietla─ç zawarto┼Ťci dostosowane do indywidualnych preferencji lub po┼éo┼╝enia u┼╝ytkowników. Podanie danych przez u┼╝ytkowników jest dobrowolne, istnieje jednak mo┼╝liwo┼Ť─ç, ┼╝e brak ich podania ograniczy lub uniemo┼╝liwi skorzystanie z konkretnego Produktu. U┼╝ytkownicy, podczas korzystania z Produktów, mog─ů by─ç przez nas zapytani, czy wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na przetwarzanie ich Danych osobowych oraz na postanowienia niniejszej Polityki prywatno┼Ťci. Tego rodzaju zapytanie mo┼╝e by─ç kierowane w szczególno┼Ťci w przypadkach tych z Produktów, gdzie korzystanie z Danych osobowych mo┼╝e okaza─ç si─Ö niezb─Ödne dla ich prawid┼éowego funkcjonowania.

Dane osobowe, jakie udost─Öpnia nam u┼╝ytkownik powinny by─ç podawane przez niego w sposób prawid┼éowy i rzetelny. Podanie nam nieprawdziwych Danych osobowych mo┼╝e rodzi─ç skutki analogiczne do ich niepodania, tj. takie, i┼╝ ┼Ťwiadczenie przez nas us┼éug za po┼Ťrednictwem poszczególnych Produktów mo┼╝e by─ç ograniczone lub uniemo┼╝liwione.

CELE, DLA KTÓRYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ U┼╗YTKOWNIKÓW Z PRZYS┼üUGUJ─äCYCH IM PRAW

Podczas korzystania z Produktów, naszym u┼╝ytkownikom przynale┼╝y si─Ö okre┼Ťlony zestaw uprawnie┼ä w zwi─ůzku z przetwarzaniem przez nas ich Danych osobowych. Prawa te obejmuj─ů prawo dost─Öpu (uzyskania wgl─ůdu) do swoich Danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie, ograniczenia ich przetwarzania, ich usuni─Öcia (w tym prawo do "bycia zapomnianym", tj. prawo do za┼╝─ůdania ca┼ékowitego usuni─Öcia wszystkich Danych osobowych przetwarzanych obecnie i w przesz┼éo┼Ťci przez Administratora oraz zaprzestania ich przetwarzania w przysz┼éo┼Ťci), ich poprawiania, przeniesienia do innego administratora lub sprostowania.

U┼╝ytkownik, którego Dane osobowe s─ů przetwarzane mo┼╝e równie┼╝ w ka┼╝dej chwili za┼╝─ůda─ç od nas zaprzestania przetwarzania jego Danych osobowych przez wszystkie lub przez wybrane osoby i podmioty trzecie, przetwarzaj─ůce je na naszej zlecenie, przede wszystkim naszych podwykonawców - osoby i podmioty realizuj─ůce na nasz─ů rzecz us┼éugi podwykonawstwa, które umo┼╝liwiaj─ů nam wype┼énianie przez nas us┼éugi z najwy┼╝sz─ů jako┼Ťci─ů i efektywno┼Ťci─ů (lista tych osób i podmiotów znajduje si─Ö w niniejszej Polityce prywatno┼Ťci).

U┼╝ytkownik, którego Dane osobowe s─ů przetwarzane mo┼╝e równie┼╝ w ka┼╝dej chwili za┼╝─ůda─ç od nas zaprzestania przetwarzania jego Danych osobowych przez wszystkie lub przez wybrane osoby i podmioty trzecie, przetwarzaj─ůce je w celach zwi─ůzanych z marketingiem us┼éug w┼éasnych lub marketingiem osób lub podmiotów trzecich (tj. tzw. Zaufanych partnerów - lista tych osób i podmiotów znajduje si─Ö w niniejszej Polityce prywatno┼Ťci).

Aby skorzysta─ç ze wszystkich lub z któregokolwiek z uprawnie┼ä opisanych w niniejszej sekcji naszej Polityki prywatno┼Ťci, u┼╝ytkownik powinien skontaktowa─ç si─Ö z nami, wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç na adres [email protected]. W wiadomo┼Ťci u┼╝ytkownik powinien w dowolny, zrozumia┼éy sposób opisa─ç swoje ┼╝─ůdanie oraz poda─ç dane umo┼╝liwiaj─ůce zidentyfikowanie go w zbiorze u┼╝ytkowników któregokolwiek z Produktów, tak aby mo┼╝liwym by┼éo zrealizowanie jego ┼╝─ůdania. W przypadku, w którym ┼╝─ůdanie u┼╝ytkownika nie b─Ödzie mo┼╝liwe do zrealizowania z powodu nieprzekazania wystarczaj─ůcej ilo┼Ťci informacji lub z powodu innych niejasno┼Ťci, skontaktujemy si─Ö w celu ich uzupe┼énienia lub wyja┼Ťnienia. ┼╗─ůdanie skierowane do nas w ten sposób zostanie zrealizowane bez zb─Ödnej zw┼éoki.

OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe, które b─Ödziemy przetwarza─ç w sposób, dla celów i na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszej Polityce prywatno┼Ťci, przetwarzane b─Öd─ů jedynie tak d┼éugo, jak b─Ödzie to niezb─Ödne w celu, dla którego s─ů one przetwarzane. Po ustaniu lub wype┼énieniu celu, dla którego Dane osobowe by┼éy przetwarzane, z wy┼é─ůczeniem tych celów, które wyst─Öpuj─ů okresowo lub permanentnie, a które to cele zwi─ůzane s─ů z prawid┼éowym wype┼énianiem przez nas celów okre┼Ťlonych w niniejszej Polityce prywatno┼Ťci, zebrane Dane osobowe zostan─ů przez nas trwale usuni─Öte, co oznacza, ┼╝e usuwane b─Öd─ů przez nas wszystkie te Dane osobowe, cel których przetwarzania stale wygas┼é.

PODWYKONAWCY ORAZ ZAUFANI PARTNERZY

┼Üwiadcz─ůc us┼éugi za po┼Ťrednictwem Produktów, bazuj─ůc na niniejszej Polityce prywatno┼Ťci, zgodach u┼╝ytkowników udzielanych podczas korzystania z poszczególnych Produktów lub innych przes┼éankach okre┼Ťlonych w przepisach powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa, takich jak prawnie uzasadniony interes administratora danych, wybrane Dane osobowe przekazujemy osobom i podmiotom trzecim, przetwarzaj─ůcym je na naszej zlecenie, przede wszystkim naszym podwykonawcom - osobom i podmiotom realizuj─ůcym na nasz─ů rzecz us┼éugi podwykonawstwa, które to osoby i podmioty umo┼╝liwiaj─ů nam wype┼énianie przez nas us┼éug z najwy┼╝sz─ů jako┼Ťci─ů i efektywno┼Ťci─ů. Po┼Ťród tych osób i podmiotów wyró┼╝ni─ç mo┼╝na przede wszystkim dostawców us┼éug technologicznych oraz dostawców us┼éug analitycznych. Na podobnych zasadach, w celu oferowania u┼╝ytkowników nienachalnych i dostosowanych do preferencji u┼╝ytkowników reklam, wybrane Dane osobowe mog─ů by─ç przekazywane osobom lub podmiotom trzecim, prowadz─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie marketingu us┼éug w┼éasnych lub marketingu us┼éug osób trzecich (tj. tzw. Zaufanych partnerów).

Co do zasady, wszystkie Dane osobowe przetwarzane s─ů w my┼Ťl niniejszej Polityki prywatno┼Ťci przez podmioty posiadaj─ůce siedzib─Ö na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, w którym ich siedziba znajdowa─ç mia┼éaby si─Ö poza tym obszarem, np. na terenie Stanów Zjednoczonych, do┼éo┼╝ymy wszelkich stara┼ä, aby osi─ůgn─ů─ç pewno┼Ť─ç, i┼╝ osoba lub podmiot taki zapewni poziom zabezpieczenia danych adekwatny jak na terenie Unii Europejskiej. W relacjach z tego rodzaju podmiotami stosowa─ç b─Ödziemy postanowienia umowne zgodne z modelowymi warunkami umownymi zatwierdzonymi przez odpowiednie organy Unii Europejskiej.

U┼╝ytkownicy, wyra┼╝aj─ůc przy korzystaniu z poszczególnych Produktów stosowne, zamieszczone w nich zgody, wyra┼╝aj─ů zgody na przetwarzanie ich Danych osobowych na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszej sekcji Polityki prywatno┼Ťci. Jednocze┼Ťnie, u┼╝ytkownicy o┼Ťwiadczaj─ů i┼╝ rozumiej─ů i wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na fakt, i┼╝ administratorem ich danych osobowych, poza Grup─ů Blix, mog─ů by─ç okre┼Ťleni w niniejszej sekcji nasi podwykonawcy lub Zaufani partnerzy; u┼╝ytkownicy mog─ů wycofa─ç zgod─Ö na przetwarzanie przez okre┼Ťlon─ů osob─Ö lub podmiot, stosuj─ůc si─Ö do procedury okre┼Ťlonej w sekcji "Sposób korzystania przez u┼╝ytkowników z przys┼éuguj─ůcych im praw" niniejszej Polityki prywatno┼Ťci, tj. poprzez skierowanie odpowiednio sformu┼éowanej wiadomo┼Ťci na adres [email protected]. Grupa Blix zobowi─ůzuje si─Ö, i┼╝ inni administratorzy Danych osobowych u┼╝ytkowników w rozumieniu niniejszego akapitu przestrzega─ç b─Öd─ů zapisów niniejszej Polityki prywatno┼Ťci oraz wszelkich innych przepisów, maj─ůcych zastosowanie do przetwarzanych zgodnie z niniejszymi postanowieniami Danych osobowych u┼╝ytkowników Produktów.

Dane osobowe mog─ů by─ç udost─Öpniane Zaufanym partnerom, jedynie w celach opisanych w punkcie „CELE, DLA KTÓRYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE”. Dost─Öp do danych maj─ů te┼╝ firmy informatyczne b─Öd─ůce podwykonawcami – firmy oferuj─ůce us┼éugi bazodanowe, firmy oferuj─ůce przestrze┼ä na serwerach. W celu zapewnienia najwy┼╝szej jako┼Ťci oferowanego Oprogramowania, Grupa Blix korzysta z us┼éug firm takich jak Crashlytics, Fabric, Spicy Mobile, BranchMetrics, Facebook, Flurry, Google, Piwik, Proxi.Cloud, Twitter, CleverTap, Hotjar, Roq.ad, OneSignal, Yieldbird, OptAd360. Wymienione dane mog─ů by─ç przez te firmy przetwarzane: zanonimizowany adres IP, unikalne numery oprogramowania i u┼╝ytkownika (lub sublicencjobiorcy) oraz zadeklarowan─ů nazw─Ö u┼╝ytkownika, nazwy aplikacji uruchomionych/zainstalowanych na urz─ůdzeniu u┼╝ytkownika, Identyfikator u┼╝ytkownika (email, IMSI, MSISDN, MAC, android ID, IMEI, Serial Number, machine ID (unikalny identyfikator sprz─Ötowy)), wersj─Ö systemu operacyjnego, wersj─Ö przegl─ůdarki. Ponadto oprogramowanie mo┼╝e uzyska─ç dost─Öp do Internetu, dost─Öp do funkcji telefonicznych urz─ůdzenia, dost─Öp do listy profili znanych przez urz─ůdzenie, dost─Öp do historii przegl─ůdarki, pe┼éne adresy URL stron internetowych przegl─ůdanych za pomoc─ů przegl─ůdarek wraz z czasem ich otwarcia, dost─Öp do przybli┼╝onej lokalizacji przy u┼╝yciu GPS lub us┼éug lokalizacji korzystaj─ůcych ze ┼║róde┼é sieciowych, takich jak wie┼╝e telefonii komórkowej i punkty dost─Öpu Wi-Fi.

Lista naszych podwykonawców oraz Zaufanych partnerów.

POLITYKA COOKIE

W zwi─ůzku z korzystaniem z Produktów przez u┼╝ytkownika wytwarzane i wykorzystywane s─ů tzw. "pliki Cookie", stanowi─ůce pliki zawieraj─ůce informacj─Ö przechowywan─ů w pami─Öci urz─ůdzenia wykorzystywanego przez u┼╝ytkownika dla celów korzystania z danego Produktu. Wykorzystywanie tych plików ma na celu przyspieszenie oraz u┼éatwienie sposobu korzystania z Produktów przez u┼╝ytkowników, a tak┼╝e polepszenie ich do┼Ťwiadczenia z takim korzystaniem zwi─ůzanego.

Pliki Cookie, o których mowa w niniejszej sekcji, to spersonalizowana informacja, odzwierciedlaj─ůca sposób wykorzystywania danego Produktu przez konkretnego jego u┼╝ytkownika. Wykorzystywanie plików Cookie nie wp┼éywa w sposób negatywny na urz─ůdzenia, za po┼Ťrednictwem których u┼╝ytkownik korzysta z Produktów.

Wyra┼╝aj─ůc zgod─Ö podczas korzystania z poszczególnych Produktów, ich u┼╝ytkownicy wyra┼╝aj─ů równie┼╝ zgod─Ö na umieszczanie na urz─ůdzeniach, za po┼Ťrednictwem których korzystaj─ů z poszczególnych Produktów, plików Cookie oraz na nasz dost─Öp do urz─ůdzenia, na którym s─ů one przechowywane - w celu skorzystania z plików Cookie. Aby wycofa─ç lub ograniczy─ç zgod─Ö, o której mowa w niniejszej sekcji "Polityka Cookie", u┼╝ytkownik powinien skontaktowa─ç si─Ö z nami, wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç na adres [email protected]. W wiadomo┼Ťci u┼╝ytkownik powinien w dowolny, zrozumia┼éy sposób opisa─ç swoje ┼╝─ůdanie oraz umo┼╝liwi─ç jego zidentyfikowanie w zbiorze u┼╝ytkowników któregokolwiek z Produktów, tak aby mo┼╝liwym by┼éo zrealizowanie jego ┼╝─ůdania. W przypadku, w którym ┼╝─ůdanie u┼╝ytkownika nie b─Ödzie mo┼╝liwe do zrealizowania z powodu nieprzekazania wystarczaj─ůcej ilo┼Ťci informacji lub z powodu innych niejasno┼Ťci, skontaktujemy si─Ö w celu ich uzupe┼énienia lub wyja┼Ťnienia. ┼╗─ůdanie skierowane do nas w ten sposób zostanie zrealizowane bez zb─Ödnej zw┼éoki.

Cho─ç wyra┼╝enia zgody, o której mowa w niniejszej sekcji "Polityka Cookie" jest dobrowolne, zastrzegamy, i┼╝ wycofanie zgody, o której mowa w niniejszej sekcji "Polityka Cookie" mo┼╝e skutkowa─ç niemo┼╝no┼Ťci─ů skorzystania z cz─Ö┼Ťci lub ca┼éo┼Ťci us┼éug ┼Ťwiadczonych przez nas w ramach danego Produktu.

PRODUKTY

Aktualna lista Produktów, w stosunku do których stosowana jest niniejsza Polityka prywatno┼Ťci, dost─Öpna jest tutaj.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NARUSZEŃ

Jako Administrator Danych osobowych traktujemy kwestie ich zabezpieczenia w sposób odpowiedzialny i powa┼╝ny. Jakiekolwiek zdarzenia, która mo┼╝na cho─ç potencjalnie traktowa─ç jako naruszenia lub istotne ryzyko naruszenia naszych wewn─Ötrznych procedur w tym zakresie lub przepisów powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa zobowi─ůzujemy si─Ö niezw┼éocznie zg┼éasza─ç powo┼éanym w tym celu urz─Ödom pa┼ästwowym oraz tym u┼╝ytkownikom, których tego rodzaju zdarzenia mog─ů dotyczy─ç. W takim przypadku podejmiemy równie┼╝ dzia┼éania zmierzaj─ůce do usuni─Öcia przyczyn le┼╝─ůcych u tego rodzaju narusze┼ä, a tak┼╝e dzia┼éania zmierzaj─ůce do zapewnienia, i┼╝ takie naruszenia nie powtórz─ů si─Ö w przysz┼éo┼Ťci.