Regulamin

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) zosta┼é sporz─ůdzony w oparciu o przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa. Regulamin okre┼Ťla zasady funkcjonowania aplikacji mobilnej Blix oraz towarzysz─ůcej jej strony internetowej www.blix.pl (dalej: Serwisy Blix) oraz zasady i sposób ┼Ťwiadczenia za ich po┼Ťrednictwem us┼éug drog─ů elektroniczn─ů przez Grupa Blix Sp. z o.o. Regulamin okre┼Ťla równie┼╝ prawa i obowi─ůzki u┼╝ytkowników Serwisów Blix oraz prawa, obowi─ůzki i zakres odpowiedzialno┼Ťci Grupy Blix Sp. z o.o. jako podmiotu zarz─ůdzaj─ůcego Serwisami Blix. Warunkiem korzystania z Serwisów Blix jest zapoznanie si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu oraz jej zaakceptowanie.

§1

DEFINICJE

 1. Serwisy Blix – darmowa aplikacja mobilna oraz towarzysz─ůca jej strona internetowa, umo┼╝liwiaj─ůce dost─Öp do ofert promocyjnych za po┼Ťrednictwem urz─ůdze┼ä mobilnych (w przypadku aplikacji mobilnej) lub urz─ůdze┼ä stacjonarnych oraz mobilnych (w przypadku strony internetowej).
 2. Regulamin – niniejszy dokument Regulamin Serwisów Blix.
 3. Us┼éugodawca - Grupa Blix Sp. z o.o. z siedzib─ů w Poznaniu (60-529), przy ul. D─ůbrowskiego 79a, zarejestrowana w S─ůdzie Rejonowym Pozna┼ä – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000432201, NIP 783-169-12-00, REGON 302204045, która jest w┼éa┼Ťcicielem oraz podmiotem zarz─ůdzaj─ůcym Serwisami Blix.
 4. U┼╝ytkownik - osoba fizyczna uzyskuj─ůca dost─Öp do Serwisów Blix, posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, dzia┼éaj─ůca w jej ramach jako konsument, tj. osoba dokonuj─ůca czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.
 5. Rejestracja – czynno┼Ť─ç wymagana dla uzyskania przez U┼╝ytkownika dost─Öpu do pe┼énej funkcjonalno┼Ťci Serwisów Blix, dokonywana na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 6. Konto – indywidualne konto U┼╝ytkownika w Serwisach Blix, stworzone na jego rzecz przez Us┼éugodawc─Ö po prawid┼éowym przeprowadzeniu procesu rejestracji.
 7. Has┼éo – wskazany przez U┼╝ytkownika podczas procesu Rejestracji ci─ůg znaków, wykorzystywany przez U┼╝ytkownika w celu uzyskania dost─Öpu do Konta.

§2

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISÓW BLIX

 1. W┼éa┼Ťcicielem oraz podmiotem zarz─ůdzaj─ůcym Serwisami Blix jest Us┼éugodawca. G┼éówn─ů funkcjonalno┼Ťci─ů Serwisów Blix jest oferowanie U┼╝ytkownikom mo┼╝liwo┼Ťci zapoznania si─Ö z ofert─ů handlow─ů podmiotów trzecich. 
 2. Jakiekolwiek prawa do Serwisów Blix, w tym w szczególno┼Ťci – cho─ç nie wy┼é─ůcznie – autorskie prawa maj─ůtkowe do elementów Serwisów Blix, przynale┼╝─ů do Us┼éugodawcy.
 3. Dla prawid┼éowego i efektywnego wykorzystywania Serwisów Blix, niezb─Ödnym jest korzystanie przez U┼╝ytkownika z urz─ůdzenia opartego o system operacyjny w wersji umo┼╝liwiaj─ůcej obs┼éug─Ö Serwisów Blix, przy czym urz─ůdzenie to powinno by─ç jednocze┼Ťnie pod┼é─ůczone do sieci Internet.
 4. U┼╝ytkownik przyjmuje do wiadomo┼Ťci, i┼╝ korzystanie z oprogramowania blokuj─ůcego wy┼Ťwietlanie reklam mo┼╝e negatywnie wp┼éyn─ů─ç na sposób korzystania z Serwisów Blix. Ca┼ékowicie zabronione jest wykorzystywanie przez U┼╝ytkownika w ramach Serwisów Blix wirusów, botów b─ůd┼║ innych kodów, plików lub programów, które mog─ů przerwa─ç, naruszy─ç lub ograniczy─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z Serwisów Blix. Niedozwolone jest korzystanie przez U┼╝ytkownika z Serwisów Blix lub którejkolwiek z us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Us┼éugodawc─Ö w sposób niezgodny z powszechnie obowi─ůzuj─ůcym prawem lub dobrymi obyczajami lub moralno┼Ťci─ů publiczn─ů lub naruszaj─ůcy czyjekolwiek dobra osobiste.
 5. U┼╝ytkownik mo┼╝e korzysta─ç z Serwisów Blix jedynie w celach niezwi─ůzanych bezpo┼Ťrednio z jego dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub biznesow─ů. W szczególno┼Ťci oznacza to, i┼╝ U┼╝ytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Serwisów Blix w celu prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci zarobkowo-komercyjnej. Osoba korzystaj─ůca z Serwisów Blix o┼Ťwiadcza, i┼╝ wype┼énia zakres definicyjny "U┼╝ytkownika", o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

§3

PRZEBIEG PROCESU REJESTRACJI

 1. Rejestracja w Serwisach Blix jest dobrowolna i bezp┼éatna. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatno┼Ťci Us┼éugodawcy nie jest przymusowa, jest jednak niezb─Ödna dla utworzenia Konta oraz dla korzystania przez U┼╝ytkownika z Serwisów Blix. 
 2. Warunkiem dla utworzenia Konta jest dokonanie Rejestracji przez U┼╝ytkownika. 
 3. Dla celów przeprowadzenia Rejestracji, Us┼éugodawca udost─Öpnia w ramach Serwisów Blix formularz rejestracyjny.
 4. Formularz rejestracyjny powinien zosta─ç wype┼éniony przez U┼╝ytkownika poprzez uzupe┼énienie i wybór odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym, a nast─Öpnie powinien zosta─ç zg┼éoszony do Us┼éugodawcy w sposób wskazany w procesie rejestracyjnym. Podczas konfiguracji U┼╝ytkownik definiuje równie┼╝ Has┼éo, zgodnie ze wskazaniami Serwisów Blix. 
 5. Z chwil─ů przeprowadzenia procesu Rejestracji, warunkiem zako┼äczenia której jest zapoznanie si─Ö i zaakceptowanie przez U┼╝ytkownika postanowie┼ä Regulaminu oraz Polityki Prywatno┼Ťci Us┼éugodawcy, zawarta zostaje pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů a U┼╝ytkownikiem umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, obejmuj─ůca prowadzenie przez Us┼éugodawc─Ö Konta, uzyskanie przez U┼╝ytkownika dost─Öpu do Konta oraz uzyskanie przez U┼╝ytkownika dost─Öpu do pe┼éni funkcjonalno┼Ťci Serwisów Blix. 
 6. Korzystanie z Serwisów Blix mo┼╝liwe jest równie┼╝ bez przeprowadzenia Rejestracji. Brak Rejestracji mo┼╝e jednak ograniczy─ç ilo┼Ť─ç oraz rodzaje funkcjonalno┼Ťci Serwisów Blix, do skorzystania z których uprawniony jest U┼╝ytkownik. 
 7. Sposób rozdzia┼éu uprawnie┼ä do korzystania z funkcjonalno┼Ťci Serwisów Blix pomi─Ödzy U┼╝ytkowników, którzy dokonali Rejestracji oraz tych, którzy Rejestracji nie dokonali, jest w pe┼éni zale┼╝y od dyskrecjonalnego uznania Us┼éugodawcy, a zale┼╝ny jest mi─Ödzy innymi od czynników technologicznych, wymagaj─ůcych przeprowadzenia procesu Rejestracji dla udost─Öpnienia wybranych funkcjonalno┼Ťci Serwisów Blix.
 8. W dowolnym momencie po dokonaniu Rejestracji, U┼╝ytkownik mo┼╝e wys┼éa─ç do Us┼éugodawcy w dowolnej formie pisemnej (pismo, email lub wybór dedykowanego rozwi─ůzania umiejscowionego w menu Serwisów Blix) ┼╝─ůdanie usuni─Öcia przypisanego do niego Konta. Skierowanie takiego ┼╝─ůdania jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez U┼╝ytkownika umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, zawieranej z chwil─ů Rejestracji. Po otrzymaniu ┼╝─ůdania, Us┼éugodawca bezzw┼éocznie usuwa Konto przypisane do U┼╝ytkownika.
 9. W terminie 14 dni od dnia Rejestracji, U┼╝ytkownik mo┼╝e bez podawania przyczyny odst─ůpi─ç od umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, zawieranej z chwil─ů Rejestracji. Dla odst─ůpienia niezb─Ödne jest powiadomienie Us┼éugodawcy w dowolnej formie pisemnej (pismo, email lub wybór dedykowanego rozwi─ůzania umiejscowionego w menu Serwisów Blix), przy czym dla wa┼╝no┼Ťci o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu, wystarczaj─ůcym jest z┼éo┼╝enie go przed up┼éywem 14 dni od dnia Rejestracji. W przypadku odst─ůpienia od Umowy przez U┼╝ytkownika zgodnie z niniejszym ust. 9, jest ona uwa┼╝ana za niezawart─ů.

§4

ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISÓW BLIX

 1. Us┼éugi ┼Ťwiadczone przez Us┼éugodawc─Ö ┼Ťwiadczone s─ů 24 godziny na dob─Ö, przez 7 dni w tygodniu. 
 2. W stosunku do dost─Öpno┼Ťci okre┼Ťlonej powy┼╝ej wyj─ůtek stanowi─ç mog─ů awarie, które ograniczaj─ů dost─Öp U┼╝ytkowników do Serwisów Blix. Us┼éugodawca nie jest w ┼╝aden sposób odpowiedzialny wzgl─Ödem U┼╝ytkowników z tytu┼éu tego rodzaju awarii, niezale┼╝nie od czasu ich trwania lub ich zakresu, cho─çby ca┼ékowicie i trwale uniemo┼╝liwi┼éy one korzystanie z Serwisów Blix.
 3. Zamieszczanie ofert handlowych podmiotów trzecich mo┼╝e obejmowa─ç zw┼éaszcza udost─Öpnianie przez Us┼éugodawc─Ö w ramach Serwisów Blix gazetek reklamowych oraz reklam. Reklamy mog─ů umo┼╝liwia─ç przekierowanie do zewn─Ötrznych aplikacji, stron internetowych lub numerów telefonów (wywo┼éywa─ç po┼é─ůczenie telefoniczne).
 4. Niedozwolone s─ů jakiekolwiek dzia┼éania U┼╝ytkownika, które mog─ů utrudnia─ç lub uniemo┼╝liwia─ç dzia┼éanie Serwisów Blix lub które mog─ů narazi─ç na szkod─Ö lub dyskomfort Us┼éugodawc─Ö lub pozosta┼éych U┼╝ytkowników Serwisów Blix lub jakikolwiek inny podmiot, lub które s─ů niezgodne z powszechnie obowi─ůzuj─ůcym prawem lub Regulaminem lub porz─ůdkiem publicznym. 
 5. Us┼éugodawca mo┼╝e prowadzi─ç w ramach Serwisów Blix konkursy lub akcje specjalne. Tego rodzaju dzia┼éania prowadzone b─Öd─ů ka┼╝dorazowo w oparciu o towarzysz─ůcy im regulamin.

§5

ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć

 1. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za zak┼éócenia prawid┼éowego funkcjonowania Serwisów Blix wywo┼éane si┼é─ů wy┼╝sz─ů, niedozwolon─ů ingerencj─ů U┼╝ytkowników lub innych podmiotów, awari─ů sieci telekomunikacyjnych lub awari─ů infrastruktury technicznej.
 2. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za czasow─ů lub trwa┼é─ů niemo┼╝no┼Ť─ç korzystania z Serwisów Blix lub poszczególnych jej funkcjonalno┼Ťci, spowodowan─ů dokonywaniem przez Us┼éugodawc─Ö konserwacji, ulepsze┼ä lub zmian technologicznych.
 3. Us┼éugodawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez U┼╝ytkownika na skutek korzystania z Serwisów Blix przy wykorzystaniu urz─ůdzenia pozbawionego ochrony antywirusowej, w tym w szczególno┼Ťci za sytuacje przechwycenia Has┼éa U┼╝ytkownika przez osoby lub podmioty trzecie. U┼╝ytkownik powinien stosowa─ç odpowiednie aplikacje, oprogramowania lub inne ┼Ťrodki techniczne, w tym oprogramowania chroni─ůce prywatno┼Ť─ç, has┼éa oraz antywirusowe, w celu bezpiecznego korzystania z Serwisów Blix.
 4. Tre┼Ťci zamieszczone w Serwisach Blix stanowi─ů tre┼Ťci podmiotów trzecich, które Us┼éugodawca jedynie agreguje lub, w przypadku reklam, pozyskuje od podmiotów trzecich, i udost─Öpnia U┼╝ytkownikom. W konsekwencji, Us┼éugodawca nie jest i nie mo┼╝e by─ç traktowany jako autor merytorycznych tre┼Ťci zamieszczonych w Serwisach Blix lub podmiot za nie odpowiedzialny.

§6

REKLAMACJE

 1. U┼╝ytkownik jest uprawniony w ka┼╝dym czasie do zg┼éaszania reklamacji dotycz─ůcych nieprawid┼éowego funkcjonowania Serwisów Blix lub nieprawid┼éowego sposobu ┼Ťwiadczenia us┼éug przez Us┼éugodawc─Ö w drodze pisemnej, tj. listownie na adres siedziby Us┼éugodawcy (ul. D─ůbrowskiego 79a, 60-529 Pozna┼ä) lub drog─ů email na adres [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawiera─ç opis problemu oraz dane umo┼╝liwiaj─ůce identyfikacj─Ö osoby dokonuj─ůcej zg┼éoszenia reklamacyjnego, tj. co najmniej imi─Ö i nazwisko oraz adres email zg┼éaszaj─ůcego. Je┼╝eli dane zg┼éaszaj─ůcego b─Öd─ů w tym zakresie wymaga┼éy uzupe┼énienia, Us┼éugodawca zwróci si─Ö do zg┼éaszaj─ůcego – o ile b─Ödzie to mo┼╝liwe zwa┼╝ywszy na niekompletno┼Ť─ç danych – o ich uzupe┼énienie. Us┼éugodawca mo┼╝e równie┼╝ zwróci─ç si─Ö do zg┼éaszaj─ůcego z pro┼Ťb─ů o uzupe┼énienie reklamacji o inne informacje niezb─Ödne dla jej rozpatrzenia, np. dotycz─ůce szczegó┼éowego przebiegu zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 3. Us┼éugodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawid┼éowo z┼éo┼╝onej reklamacji, tj. obejmuj─ůcej wszystkie dane i informacje niezb─Ödne dla udzielenia odpowiedzi. Odpowied┼║ na reklamacj─Ö udzielana jest w ten sam sposób, w jaki zosta┼éa ona zg┼éoszona do Us┼éugodawcy. Od sposobu rozpatrzenia reklamacji zg┼éaszaj─ůcemu przys┼éuguje prawo do odwo┼éania si─Ö do s─ůdu powszechnego.

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane s─ů na podstawie Polityki prywatno┼Ťci (https://www.qpony.pl/polityka-prywatnosci) oraz na podstawie zgody U┼╝ytkownika. W przypadku braku zgody U┼╝ytkownika jakiekolwiek jego dane nie s─ů przez Us┼éugodawc─Ö przetwarzane.
 2. Us┼éugodawca przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa i jedynie dla celów ┼Ťwiadczenia us┼éug na rzecz U┼╝ytkownika oraz celów okre┼Ťlonych w Regulaminie oraz celów wskazanych w zgodzie U┼╝ytkownika. 
 3. U┼╝ytkownik ma w ka┼╝dym czasie prawo do zg┼éoszenia ┼╝─ůdania usuni─Öcia swoich danych osobowych, co mo┼╝e by─ç jednak równoznaczne z jednoczesnym wypowiedzeniem przez U┼╝ytkownika umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, w zakresie w jakim ┼╝─ůdanie usuni─Öcia danych dotyczy danych, które s─ů niezb─Ödne dla korzystania z Konta. W takim przypadku usuni─Öcie danych U┼╝ytkownika z prowadzonego zbioru b─Ödzie równoznaczne z usuni─Öciem Konta U┼╝ytkownika.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarówno U┼╝ytkownikowi jak i Us┼éugodawcy przys┼éuguje prawo do rozwi─ůzania umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů w ka┼╝dym czasie, bez podawania przyczyn. O┼Ťwiadczenie o wypowiedzeniu umowy mo┼╝e by─ç z┼éo┼╝one w formie pisemnej (pismo, email) i jest skuteczne z chwil─ů jego dor─Öczenia drugiej Stronie. Us┼éugodawca, wraz z momentem otrzymania o┼Ťwiadczenia, bezzw┼éocznie usunie Konto U┼╝ytkownika.
 2. Regulamin dost─Öpny jest pod adresem www.blix.pl/regulamin i mo┼╝e zosta─ç utrwalony przez U┼╝ytkownika w wybranej przez niego formie.
 3. Prawem w┼éa┼Ťciwym dla rozwi─ůzywania sporów wynikaj─ůcych z Regulaminu, korzystania z Serwisów Blix lub umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů zawieranej pomi─Ödzy U┼╝ytkownikiem a Us┼éugodawc─ů z momentem Rejestracji jest prawo polskie.
 4. Us┼éugodawcy przys┼éuguje prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodz─ů w ┼╝ycie w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania w Serwisach Blix. Publikacja odbywa si─Ö poprzez aktualizacj─Ö tre┼Ťci, do których odsy┼éa stosowny link dost─Öpny w ekranie menu lub rejestracji lub logowania do Serwisach Blix oraz wy┼Ťwietlenia komunikatu w wyznaczonym miejscu w Serwisach Blix. 
 5. W przypadku, w którym U┼╝ytkownik nie akceptuje nowej tre┼Ťci Regulaminu, obowi─ůzany jest zawiadomi─ç o tym Us┼éugodawc─Ö, przy czym tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug w rozumieniu ust. 1 powy┼╝ej. Do momentu dor─Öczenia wypowiedzenia do Us┼éugodawcy, U┼╝ytkownika takiego obowi─ůzuje Regulamin w dotychczasowej tre┼Ťci.